top of page

De rijkdom van water. Is water het nieuwe goud?

Het is van groot belang uw waterbronnen te beschermen.

Neem daarom de juiste maatregelen om drinkwatertoevoer en de waterkwaliteit te waarborgen op uw bedrijf.

Om het gebruik van stadswater binnen de intensieve veeteelt te beperken, kan bij alternatieve waterbronnen gedacht worden aan het benutten van uw grondwater, uw oppervlaktewater en uw regenwater.

 

Een van de belangrijkste processen in de waterbehandeling binnen de intensieve veeteelt is het zuiveren van het water.

Dit kan zowel door middel van fysische als chemische processen gebeuren.

Indien nodig wordt het water eerst fysisch behandeld om organische vervuiling, zand etc. te verwijderen.

Daarna zal een simpele doseerpomp het water chemisch desinfecteren. Zo worden bacteriën, virussen en andere micro-organismen weg gewerkt.

Nadien gebeurt een staalname aan het eind van de drinkwaterleiding, om de drinkwaterkwaliteit voor uw veestapel te bevestigen.

 

Elke situatie is verschillend, wij komen dan ook ter plaatse kijken wat de mogelijkheden zijn.

Door enkele simpele maatregelen kan er flink bespaard worden op waterkosten en wordt het milieu minder belast.

Bovendien draagt het bij tot een rendabele en duurzame manier van ondernemen binnen de intensieve veeteelt sector.

HOE WE WERKEN

fq=dfn.jpg
Zuurtitratie.jpg
118645676_3430304643656786_6268495166767059226_n.jpg

Staalname waterbron

Staalname analyseren

Waterbehandeling 
op maat van je bedrijf

ONZE PRODUCTEN

Om ervoor te zorgen dat het water in de intensieve veehouderij correct behandeld wordt, zijn er verschillende wet- en regelgevingen in het leven geroepen. Deze zijn erop gericht om de kwaliteit van het water te waarborgen en de impact op het milieu te verminderen. Het is dan ook van groot belang dat deze wet- en regelgevingen strikt worden nageleefd. Daarom bieden wij enkel chemieproducten aan die toegelaten zijn door de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu België.

Alle info hieromtrent kunt u eveneens raadplegen op: https://biocide.be/nl

ONTDEK ONS GAMMA
WATERBEHANDELING

download.png
download (1).png
download.png
download (1).png
download (3).png

NUTTIGE LINKS

bottom of page